Kontakt

Zadzwoń: 577 662 166
Napisz: sklep@digitent.pl

Regulamin promocji "Z miłości do druku"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Z miłości do druku", zwana dalej promocją.
 2. Organizatorem promocji jest Decordruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, NIP: 6472565913, adres do korespondencji: os. 1 Maja 16H, 44-304 Wodzisław Śląski, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja trwa od dnia 21.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
 4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

II WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W promocji mogą wziąć udział:
 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin,
 • osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach.

III ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji organizator przewiduje obniżenie o 5% cen na wybrane towary zamówione w sklepie internetowym działającym pod adresem www.digitent.pl, zwanym dalej Sklepem.
 2. Aby wziąć udział w promocji, należy do dnia 31.12.2019 złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wpisać w odpowiednie miejsce w koszyku kod rabatowy "WD2019".
 3. Promocją objęte są tylko produkty znajdujące się w Sklepie, w kategorii "Oferta Ślubna", dostępne na stronie: https://www.digitent.pl/oferta-slubna
 4. Kod rabatowy uprawnia do jednorazowej obniżki cen zamówionych towarów z kategorii "Oferta Ślubna" o 5%.
 5. W przypadku zakupu produktów z wielu kategorii, rabat zostanie udzielony tylko na produkty z kategorii "Oferta Ślubna".
 6. Ogólne warunki współpracy przy realizacji zamówień znajdują się na stronie internetowej: https://www.digitent.pl/jak-zamawiac
 7. Regulamin sklepu internetowego znajduje się na stronie: https://www.digitent.pl/regulamin
 8. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

IV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia 17.01.2020 r.
 2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl